Medium, Hypnose, Regressie, QHHT, Meditatie begeleiding, Coaching en Reiki

TARIEVEN

TOT HET EINDE VAN HET JAAR ZIJN DE PRIJZEN AANZIENLIJK VERLAAGD

Bezoek hier onze cursuspagina!

Schrijf je in voor onze online cursussen

Schrijf je hier in voor onze online cursussen

ONS AANBOD:

Transformeer jouw karma: 88

Bewust manifesteren: 99

Combicursus Transformeer jouw karma en Bewust manifesteren: € 150

Klaar met Narcisme: € 77

QHHT QUANTUM HEALING HYPNOSE TECHNIQUE

Meer informatie vind je onder het tabblad: QHHT QUANTUM HEALING HYPNOSE TECHNIQUE

Kosten: 277 + 21% BTW (totaal) 335,17 duur 3 tot 7 uur

HYPNOTHERAPIE    € 133 + 27,93 BTW is € 160,93 per sessie, minimaal 3 en maximaal 5 sessies

PERSOONLIJKE READING (ook voor tweelingzielen) € 125 + 21%BTW is € 151.25

PERSOONLIJKE READING ONLINE ( ook voor tweelingzielen) €55 + 11,55 BTW is 66.55 (1 uur)

KARMA COACHING INCL READING ONLIINE € 125 plus € 21% is € 66.55 (1.5 uur)

COUPLE READING € 155 plus € 32,55 BTW is € 187,55

COUPLE READING ONLINE € 100 +21% BTW is € 121

LOS COACHING GESPREK INCL INTAKE (1 – 1,5 uur) € 133 + € 27,93 BYTW is € 160,93

TRAUMA (KARMA) COACHING PAKKETTEN

Coaching pakket van   4 consulten(  tot 6 uur coaching) €    480,00 + € 100,80 BTW is € 580,80
Coaching pakket van   8 consulten ( tot 12 uur coaching) €  950,00 + € 199,50 BTW is € 1149,50
Coaching pakket van 10 consulten (tot 15 uur coaching) € 1175,00
+ € 246,75 BTW is € 1421,75

Online coaching pakket van   4 consulten(  6 uur coaching) €  390,00 + € 81,90 BTW is € 471,90
Online coaching pakket van   8 consulten (12 uur coaching) €  760,00 + € 159,60 BTW is € 919.60
Online coaching pakket van 10 consulten (15 uur coaching) € 950,00 + € 199,50 BTW is € 1149,50

Neem voor alle trajecten genoeg tijd mee.

Vergoeding

Ben je in loondienst? Dan is er vaak de mogelijkheid dat de werkgever de opleiding vergoedt. Het gaat in dit geval veelal om coaching in het kader van loopbaanontwikkeling, ontwikkelen  of versterken van vaardigheden of ziekteverzuimpreventie of problemen op de werkvloer.

In een aantal gevallen is er de mogelijkheid tot belastingaftrek. Voor meer informatie hierover, verwijs ik je naar de website van de Belastingdienst.

Contact

Ben je op zoek naar een coach en wil je gratis en vrijblijvend kennismaken en alvast onderzoeken wat je doelen zijn? Neem dan contact met mij op: mail@resetyourmindhypnoseencoaching.com

Praktische informatie

De meeste coaching trajecten bestaan uit 6 tot 10 gesprekken. Tussen de gesprekken door heb je de tijd en ruimte om met de nieuwe inzichten, handvatten en vaardigheden aan de slag te gaan. Een gesprek duurt meestal 1,5 uur (op verzoek kunnen dit ook sessies van twee uur zijn). Afhankelijk van het aantal gesprekken duurt een coaching traject tussen de 2 maanden en een halfjaar.  Een sessie kan plaatsvinden in mijn praktijkruimte, op locatie (afhankelijk van de afstand) en online.

Soms wordt na het traject gebruik gemaakt van onderhoudsgesprekken om scherp te blijven op je persoonlijke ontwikkeling en professionele groei. Ook dit behoort tot de mogelijkheden.

Kennismaken coaching traject

In een vrijblijvend en gratis oriëntatiegesprek dat 30 tot maximaal 45 minuten duurt leren we elkaar kennen, ben ik benieuwd naar wat meer achtergrondinformatie over wat je wilt leren en ontwikkelen en leg ik uitgebreid uit wat mijn werkwijze als coach is. We overleggen samen wat jij nodig hebt om je persoonlijke en professionele leerdoelen te behalen.

Kennismaken kan persoonlijk bij mij in mijn praktijkruimte,  Whatsapp, of telefonisch.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Reset your Mind Hypnose en Coaching

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en coaching trajecten die door Reset your Mind Hypnose en Coaching worden aangeboden of uitgevoerd.

Afspraken en annuleringen

Coaching vindt plaats op vrijwillige basis. Wanneer de coach of coachee besluit het traject te willen beëindigen, kunnen zij dit op ieder moment uitvoeren, uitgezonderd van het coaching pakket van 4 of 6 sessies.

Indien de coachee het coaching pakket van 4 of 6 sessies heeft afgenomen, dient de coachee de sessies af te maken. Bij vroegtijdig beëindigen van het coaching pakket van 4 of 6 sessies door coachee, geeft Reset your Mind Hypnose en Coaching geen geld terug.  

Coach en coachee mogen afspraken annuleren of verzetten. Annuleringen door coachee moeten minimaal 24 uur voor aanvang van het eerstvolgende coaching gesprek plaatsvinden per mail mail@resetyourmindhypnoseandcoaching.com.  Bij tijdige annulering wordt de afspraak kosteloos verplaatst. Bij annulering binnen 24 uur is coachee de kosten voor het geplande coachingsgesprek verschuldigd. Dat geldt ook indien coachee niet verschijnt voor het coachingsgesprek.

Bij annuleringen vanuit Reset your Mind Hypnose en Coaching nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om de afspraak te verzetten. Reset your Mind Hypnose en Coaching spant zich ervoor in u minimaal 24 uur voor aanvang van het coaching gesprek te informeren over een te verzetten afspraak..

Coaching en aansprakelijkheid 

Reset your Mind Hypnose en Coaching zal naar beste inzicht en vermogen coachee coachen. Daarbij zal Reset your Mind Hypnose en Coaching zich inspannen om de gestelde doelen te halen, maar kan geen garantie geven dat de doelen behaald worden. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de coachee.

Reset your Mind Hypnose en Coaching is niet aansprakelijk voor lichamelijke of mentale gezondheidsklachten die zich voordoen tijdens of na de sessies.

Reset your Mind Hypnose en Coaching is niet aansprakelijk voor enige geleden schade, van welke aard ook, veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking door coachee.

Reset your Mind Hypnose en Coaching is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door coachee, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade of gederfde winst.

Indien Reset your Mind Hypnose en Coaching tóch aansprakelijk blijkt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de coaching kosten van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van 250 euro. 

Reset your Mind Hypnose en Coaching verricht geen coach sessies aan mensen met mentale gezondheidsklachten.

Reset your Mind Hypnose en Coaching verricht geen coach sessies aan mensen die onder invloed zijn van drugs en/of alcohol.

Informatieverstrekking

Reset your Mind Hypnose en Coaching en coachee zullen beiden naar waarheid informatie verstrekken.

Wanneer coachee onder behandeling staat bij andere instanties dient deze dit voorafgaand aan het coaching traject te vermelden.

Privacy

Gesprekken tussen coach en coachee worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door coachee is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Alleen na overleg en met schriftelijke goedkeuring van coachee mag Reset your Mind Hypnose en Coaching informatie verstrekken aan derden. 

Kosten en betaling

De kosten voor een coaching gesprek zijn afhankelijk van het pakket die coachee afneemt.

Betalingen is vooraf per bankoverschrijving bij boeking van de sessie of traject te voldoen. 

Bij het afnemen van het coaching pakket van 4 of 6 sessies, dient de coachee het volledige bedrag in één keer en voorafgaand aan het eerste coaching gesprek te voldoen. Bij tussentijdse beëindiging van het coaching traject door coachee vindt geen restitutie plaats, zie ook onder ‘afspraken en annuleringen’.